Algemene kinesitherapie

Diverse aandoeningen zoals rugklachten, nekklachten, overbelastingsletsels, ademhalingsproblemen, duizeligheid, hoofpijn, postoperatieve letsels, sporttraumata… zijn efficiënt met kinesitherapie te behandelen.

Elk letsel vereist een specifieke en gespecialiseerde aanpak waarbij dysfuncties in het bewegen en functioneren zo efficiënt mogelijk worden hersteld.

Bij de intake wordt de klacht van de patiënt besproken en klinisch onderzocht. Daarna starten we met de behandeling die bestaat uit:

  • Een specifieke manuele behandeling

  • Individueel begeleide oefentherapie

Met regelmatige herevaluaties proberen we de specifieke doelstellingen van de patiënt te bereiken.